Ο χώρος μας

Φωτογραφίες από το χώρο του ινστιτούτου